Halálos segítség
www.median.hu 
2018. március 18. 

Website tartalom


10 éve mértük
A MEDIÁN
Média

A Gutenberg-galaxis elmúlt 10 éve

Ami a könyvolvasást illeti, a magyar társadalom nagyjából három azonos nagyságú részre osztható: az emberek egyharmada havonta legalább egyszer olvas könyvet, valamivel kevesebben vannak, akik ennél ritkábban és többen, akik viszont soha nem olvasnak. Az elmúlt 10 évben valamelyest tovább csökkent az olvasók száma.
 

Igen

2003. április 12-én Magyarországon népszavazást tartottak az EU-tagságról, amelyen a résztvevők 83,76 százaléka igent mondott az Európai Unióhoz való csatlakozásra.
 


Balatonnál sej haj de jóKERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2013. augusztus 25.

Halálos segítség

Bár az elmúlt tíz évben valamelyest csökkent a „kegyes halál” támogatottsága a magyar társadalomban, a többség (55 százalék) még mindig „egyetért azzal, hogy Magyarországon megengedett legyen az eutanázia”.

A „könnyű halál” támogatói között még mindig többségben vannak azok, akik az aktív eutanáziát is támogatják, tehát azt, amikor az orvos adja be a betegnek a halálos injekciót, bár az ő arányuk 10 százalékponttal csökkent az utóbbi évtized alatt.
 
A HVG számára most júliusban, a teljes szavazókorú népesség mintáján készített, és egy tíz évvel ezelőtti kutatás kérdéseit megismétlő Medián-felmérés szerint továbbra is egyötöd körüli azok aránya, akik csak a passzív eutanáziával értenek egyet, tehát azzal, hogy bizonyos reménytelen esetekben az orvos megszünteti az élet fenntartásához szükséges kezelést. Összességében a „halálba segítés” elutasítása és a kérdés körüli bizonytalanság növekedett a leginkább 2003-hoz képest.
 
A KDNP az egyetlen parlamenti párt, amely határozottan elutasítja az eutanáziát, így érthető módon a kormánypárti szavazók között vannak a legkisebb arányban a „kegyes halál” hívei. Ugyanakkor minden szavazótáborban az egyetértők vannak többségben.
 
A legerősebb összefüggést a vallásossággal mutatja az eutanázia megítélése: a reprezentatív módon kiválasztott 1200 megkérdezett közül elsősorban a hívők gondolják úgy, hogy az emberek nem rendelkezhetnek szabadon a sorsuk – életük és haláluk – felett. Amíg az egyházuk tanításait követők között alig több mint egyharmad (39 százalék) azok aránya, akik „egyetértenek azzal, hogy Magyarországon megengedett legyen az eutanázia”, a nem vallásosak között az átlagnál is nagyobb, 57 százalékos többségben vannak. Összefüggésben azzal is, hogy a legidősebbek között van a legtöbb vallásos ember, a 60 évesnél idősebbek ellenzik a leginkább a „könnyű halál” legalizálását, náluk az eutanázia hívei kisebbségben vannak.
 
Az iskolai végzettség eltérései egyértelmű trendet rajzolnak ki: a legalacsonyabb végzettségűek között vannak a legkisebb arányban (52 százalék) az eutanázia hívei, a diplomások között pedig a legtöbb a támogatója (66 százalék). Ugyanakkor a legképzettebbek körében a legerősebb az összefüggés a vallásossággal: annak a kevés számú diplomásnak a többsége (71 százalék), aki az egyház tanítását követi, elutasítja a „kegyes halál” minden formáját, míg a nem vallásos értelmiségiek között a támogatók aránya (70 százalék) éppen ennyi.
 
Kapcsolódó cikk:
A felméréseket havonta – legutóbb  2013. július 5-e és 9-e között - készítette a Medián Közvélemény- és Piackutató Intézet, az ország több mint 100 településén véletlenszerűen kiválasztott 1200 felnőtt állampolgár személyes megkérdezésével. A minta kisebb torzulásait a KSH adatait felhasználva matematikai eljárással, úgynevezett súlyozással korrigálták, és így a minta pontosan tükrözi a szavazókorú lakosság településtípus, nem, életkor és iskolai végzettség szerinti összetételét. A közölt adatok hibahatára a teljes mintában a válaszok megoszlásától függően legfeljebb ±3 százalék.
 
Az eutanázia különböző formáinak támogatottsága 2003-ban és 2013-ban (százalék)
 
2003
2013
VALLÁSOSSÁG
 
 
egyház tanítása szerint
44
39
maga módján
64
54
nem vallásos
67
57
ÉLETKOR
 
 
18 – 29 éves
73
54
30 – 39 éves
70
62
40 – 49 éves
63
54
50 – 59 éves
57
62
60 éves és idősebb
49
48
ISKOLAI VÉGZETTSÉG
 
 
legfeljebb szakmunkásképző
59
52
középiskola érettségivel
68
58
főiskola, egyetem diplomával
66
66
EGYÜTT
62
55
Ábrák