Szükségesek, de népszerűtlenek
www.median.hu 
2017. június 23. 

Kutatások


Gazdaság
Társadalom
Politika
Dosszié

Hol az igazság?

A magyarok nagy többségének sok minden bántja az igazságérzetét. Az elmúlt héten készült gyorsfelmérésben három társadalompolitikai problémára kérdeztünk rá, és mindháromban nagyon sokan foglaltak el kritikus álláspontot.
 

A kormányváltók többségének tetszik Botka üzenete

A szavazókorú népesség többsége kormányváltást akar, és az így gondolkodók abszolút többsége elfogadná Botkát miniszterelnöknek. Tíz nappal a miniszterelnök-jelöltet állító kongresszus előtt az MSZP megbízásából a Medián gyorsfelmérést végzett Botka László üzenetéről. 


Egyetemes visszaesés

A helyzet változatlan

Önök kértékKERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2007. január 05.

Szükségesek, de népszerűtlenek

A közvélemény a megszorításokról

Az elmúlt fél évben szinte alig változott valamit a megszorító intézkedések megítélése, bár az év végére szerény többségbe kerültek azok, akik szükségesnek tartják ezeket (1. ábra).

Ettől még persze a konkrét intézkedések többsége nem vált népszerűvé, a jómódúakat és az államigazgatást érintő változtatásokat leszámítva a túlnyomó többség elfogadhatatlannak tartja a megszorításokat. Igaz, ez az elutasítottság is csökkent valamelyest július óta (2. ábra).
 
A közvélemény tehát általában véve sokkal inkább elfogadja a megszorításokat, mint amennyire az egyes konkrét intézkedéseket támogatja. Ez az eset jó példát ad arra, hogy a közvélemény-kutatások során milyen fontos a kérdések sorrendje, kontextusa. A Medián novemberben az egyes intézkedések felsorolása nélkül kérdezett rá a megszorításokra: abban a felmérésben az emberek 62 százaléka tartotta szükségesnek ezeket „úgy általában”. Ezt az adatot akkor nem közöltük, mert félreérthető lett volna, főleg a júliusi – az egyes konkrét intézkedések felsorolását követően feltett kérdések – adataival összehasonlítva. Decemberben viszont a kérdések ugyanabban a sorrendben követték egymást, mint júliusban.
A legutóbbi felmérést 2006. december 1-je és 5-e között készítette a Medián az ország településszerkezetét tükröző közel 100 településen, 1200 18 éves és idősebb állampolgár személyes megkérdezésével. A mintavételből eredő kisebb torzulásokat a KSH adatai alapján súlyozással korrigálták, így a minta jól tükrözi a felnőtt lakosság tényleges összetételét. A közölt adatok hibahatára az adott kérdésre válaszolók számától függően 3-5 százalék.
Ábrák