A közvélemény az oktatás és az iskolák reformjáról
www.median.hu 
2019. július 19. 

Website tartalom


10 éve mértük
A MEDIÁN
Média

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
2007. február 15.

A közvélemény az oktatás és az iskolák reformjáról

A közvélemény az oktatás és az iskolák helyzetét illetően elsősorban a szolgáltatás színvonalát javítaná, és kevésbé tartja fontosnak az oktatási rendszer két főszereplő csoportjának, a tanároknak és a diákoknak a személyes helyzetét – derül ki a Medián 1997 februárjában 1200 fő személyes megkérdezésével készült, országosan reprezentatív felméréséből.

A legfontosabb reformlépéseknek azt tartották az emberek, amikkel az oktatás mint szolgáltatás igénybevevői közvetlenül találkoznak, így a két legfontosabb tennivalónak – az előre megfogalmazott teendők közül – a rossz állapotban lévő iskolák felújítását, valamint a tanárok felkészültségének növelését választották. Közepesen fontos teendőnek bizonyult a hazai iskolák felzárkóztatása az új civilizációs-modernizációs igényekhez, azaz az iskolai nyelvoktatás színvonalának és hatékonyságának javítása, valamint az iskolák számítógépekkel való ellátása. Végül nem találták fontosnak – az eddig említettekhez képest – az oktatás legfontosabb résztvevőinek, a tanároknak és a diákoknak egyéni vagy személyes szintű problémáit: a tanárok fizetésének emelését, illetve a diákjogok érvényesülését. Ugyanakkor ez nem jelenti azt, hogy ez a két dolog nem fontos a válaszadók számára, utalhat arra is, hogy a pedagógusok fizetésével és a diákjogok érvényesülésével nagyobbrészt elégedett a lakosság (1. ábra).
 
Az iskolák és az oktatás helyzetének javítására a kérdőívben szereplő teendők közül kettőt (az épületek felújításának és a nyelvoktatás javításának kérdését) kivéve, jelentős véleménykülönbségek adódtak aszerint, hogy a válaszadók háztartásában van-e iskoláskorú (pontosabban 18 éven aluli) gyermek. Ahol ugyanis van a közoktatásban tanuló gyerek – tehát a válaszadóknak több közvetlen tapasztalatuk lehet az oktatás és az iskolák aktuális helyzetéről –, a megkérdezettek elégedettebbek voltak a tanárok felkészültségével és kevésbé tartották szükségesnek, hogy emelkedjen a pedagógusok fizetése, viszont nagyobb hangsúlyt fektettek az iskolák számítógéppel való felszerelésére és a diákjogok komolyan vételére (2. ábra).
Ábrák