Simicska
www.median.hu 
2019. február 17. 

KERESÉS

mit


KULCSSZAVAS KERESÉS

Dosszié 
1998. szeptember 01.

Simicska

Simicska nem népszerű

Medián-felmérés az APEH-elnök kinevezésének fogadtatásáról

Augusztus utolsó napjaiban, azután, hogy a média már vastagon tárgyalta a Fidesz kinevezési gyakorlatát, de még azelőtt, hogy a viták kereszttüzében álló legfőbb érintett, az APEH új elnöke nyilvánosan megszólalt volna, a felnőtt népesség 60 százaléka hallott a kinevezésről, ám ezeknek kevesebb mint a fele (az összes válaszadó 27 százaléka) tudta Simicska Lajost megnevezni. A közönségnek ez a tájékozott hányada ugyanakkor kételkedik az új APEH-elnök alkalmasságában (1. ábra). Ebben a vonatkozásban még a jelenlegi Fidesz-szavazók véleménye is igencsak megoszlik: 26 százalékuk alkalmasnak tartja Simicska Lajost a tisztségre, 24 százalékuk pedig nem, 50 százalékuk viszont nem tudott vagy nem akart véleményt nyilvánítani.
 
Arról, hogy az APEH új elnökével "valami nincs rendben" elég sokan értesültek: arra a kérdésre, hogy "hallotta-e, hogy egyes újságok szerint az új APEH-elnöknek tisztázatlan pénzügyei és vállalkozásai voltak", az állampolgárok közel fele igennel válaszolt. A tájékozottak aránya még azok körében is elérte a 32 százalékot, akik az érintett nevét nem tudták felidézni.
 
A sajtó által tálalt tényekről tájékozott válaszadók közel kétharmada helyteleníti, hogy olyasvalakit neveztek ki ebbe a kényes pozícióba, akinek korábbi gazdasági tevékenységével kapcsolatban kétségek merülhetnek fel (2. ábra). Igaz, egyharmaduk nézete szerint a kinevezés a kormány kompetenciája.
 
Az ügy élesen vetette fel a nyomozó újságírás lehetőségeit, sőt általában a sajtószabadság kérdését. A közvélemény ebben a tekintetben igen egységes. Amikor a kutatók két ellentétes állítást kínáltak fel a válaszadóknak, csupán elenyésző kisebbségük helytelenítette a tényfeltáró újságírás, konkrétan a Népszabadság gyakorlatát (3. ábra).
 
--------------------------------------------------------------------------------
A felmérést 1998. augusztus 28-a és 31-e között készítette a Medián Közvélemény és Piackutató Intézet a felnőtt népességet reprezentáló 1200 fős minta személyes megkérdezésével. Az adatok - a véletlen minta kisebb torzulásait korrigáló súlyozás után - pontosan tükrözik a lakosság nem, életkor, iskolai végzettség és településtípus szerinti összetételét.
Diagramok