ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Tartalomjegyzék

A jelen tájékoztató célja – az EU Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR)[1] rendelkezéseinek megfelelő – tájékoztatás nyújtása a www.median.hu Weboldal, és a www.hangado.median.hu aldomainről elérhető Medián Hangadó felhasználói részére a honlap látogatása és szolgáltatásaink igénybevétele során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenység részleteiről.

A honlap látogatásának szabályaira, az egyes szolgáltatások igénybevételére, a Weboldalon elhelyezett Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) rendelkezései az irányadók.

I.    ADATKEZELŐ ÉS A WEBOLDAL ÜZEMELTETŐJE

Szolgáltató neve: Medián Közvélemény- és Piackutató Szolgáltató Kft.

Székhely/levelezési cím: 1124 Budapest, Fürj u. 2.B.

Adószám: 10276107-2-43,

Cégjegyzékszám: 01 09 462730

Telefonszám: 06 1 250 4322

E-mail: median@median.hu

Képviseli: Hann Endre ügyvezető igazgató, Beck László ügyvezető

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@median.hu

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Neucom Kft.

Székhely: 1171 Budapest, Czimra Gyula utca 14.

Szerver: 1144 Budapest, Gvadányi utca 33-39.

e-mail: info@rackforest.hu

 

Tárhelyszolgáltató:

Cégnév: Rackforest Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 300/a.,

e-mail: info@rackforest.hu

II.    AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ HATÁLYA

Az adatkezelési tájékoztató az általunk működtetett oldalak használata során megvalósuló személyes adatkezelési tevékenységre vonatkozik, és kiterjed a Weboldal üzemeltetőjére (a továbbiakban: MI) és valamennyi felhasználóra.

A jelen tájékoztató rendelkezései 2021. február 26-án lépnek hatályba.

III.    AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLT FOGALMAK

Az adatkezelési tájékoztatóban használt fogalmak megegyeznek az Általános Szerződési Feltételekben meghatározott fogalmakkal.

 

Az adatvédelemmel kapcsolatos fogalmak a GDPR 4. cikke, illetve az Infotv[2]. 3.§ alapján értelmezendők.

IV.     ADATKEZELÉSI ALAPELVEKNEK VALÓ MEGFELELÉS

Megteszünk mindent a felhasználóink személyes adatainak védelme és az érintetteket megillető jogok biztosítása érdekében, ezért a jogszabályi előírásoknak megfelelően

 • adatkezelési tevékenységünket jogszerűen, tisztességesen, valamint az érintett számára jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint átlátható módon végezzük;
 • személyes adatot csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból kezelünk;
 • csak olyan személyes adatot kezelünk az adatkezelési célok elérése érdekében, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas, illetve – az adattakarékosság elvének megfelelően – amennyi a célok eléréséhez feltétlenül szükséges;
 • törekszünk arra, hogy nyilvántartásaink pontosak és naprakészek legyenek;
 • csak annyi ideig tároljuk az adatokat, ameddig az adatkezelési célok elérése érdekében szükséges, illetve a jogi kötelezettségen alapuló adatkezelés esetén a jogszabályban meghatározott ideig kezeljük a személyes adatokat;
 • minden tőlünk elvárható technikai és szervezési intézkedést megteszünk az adatok védelme érdekében;
 • felelősséget vállalunk az adatkezelési tevékenységünk jogszabálynak való megfeleléséért.

V.     SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

1.    Paneltagsággal kapcsolatos adatok kezelése

 

A Medián Kft. a közvélemény- és piackutatásban való részvétel iránt érdeklődő, 16. évet betöltött személyek számára a Medián Hangadó oldalán biztosítja a regisztráció lehetőségét az oldal látogatói/felhasználói, továbbá mindazon személyek számára, akik az e-mail címük megadásával korábban hozzájárulást adtak a Medián Kft. részére az online kutatásokkal kapcsolatos megkeresések kiküldéséhez. Az e-mail cím megadásával adott hozzájárulás alapján a Medián Kft. saját levelezőrendszeréből küldött Medián Hangadó regisztrációra vonatkozó megkeresés során a címzetteknek lehetőségük van az e-mailben megadott linkre kattintással visszavonni hozzájárulásukat, azaz a címlistáról leiratkozni. Az e-mail címeket a hozzájárulás visszavonásáig kezeljük. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Amennyiben a felhasználó, vagy az online kutatásban való részvételre, illetve regisztrációra felkért e-mail címzettje a Medián Hangadó oldalán regisztrál, ún. Paneltagként tartjuk nyilván adatbázisunkban.

A Paneltagok számára lehetővé válik az online kutatási kérdőívek kitöltése és más jellegű kutatási tevékenységről is értesülhetnek.

A regisztráció során megadott adatokat a kutatási tevékenységünk végzéséhez használjuk az Általános szerződési feltételek szerint.

A regisztráció során megadott adatok kezelésének célja: A Paneltagok részvételének biztosítása a közvélemény- és piackutatási tevékenységünkben.

E tevékenységünk magában foglalja:

 • az egyes kutatások célcsoportjainak összeállítását a paneltagság szűrt adatai, például demográfiai ismérvek vagy speciális érdeklődési területek alapján
 • kutatási felhívások kiküldését a Paneltagok részére elektronikus levelek vagy telefonos szöveges üzenetek formájában
 • kutatások lebonyolítását, eredményeinek feldolgozását és ellenőrzését,
 • a Paneltagok aktivitásának automatizált módon történő feldolgozását, számszerűsítését, a motivációt szolgáló sorsolások feltételeinek biztosítását
 • a motivációt szolgáló nyereménysorsolás lebonyolítását

Az általunk kezelt személyes adatok köre:

 

Kezelt személyes adatokMi a célunk ezekkel az adatokkal?
Paneltag neveA Paneltagok azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, megszólítása
e-mail címeKapcsolattartás, kutatási meghívók kiküldése.
telefonszámaKapcsolattartás
Szociodemográfiai adatok
Paneltag nemeA kutatásba bevonandó személyek kiválasztásához (mintavételezés).
irányítószáma
születési éve
családi állapota
családi helyzete
a háztartásban élő, 18 évesnél fiatalabb gyermekek száma
legmagasabb iskolai végzettsége
fő tevékenysége, a háztartás havi jövedelme kategóriánként
kiegészítő adatokA vélemények és a fogyasztói viselkedés társadalmi összefüggéseinek vizsgálata céljából és a szolgáltatás teljesítésének hatékonyabbá tételéhez további adatokat kérhetünk, pl. bankhasználati szokások, utazási szokások stb.
címadatokA nyertes Paneltagok részére nyeremény átadása. (A nagyobb értékű ajándékok esetében törekszünk arra, hogy személyesen tudjuk átadni, és akkor bemutatásra kérünk egy arcképes igazolványt, amivel a Paneltag igazolni tudja a személyazonosságát.)
felhasználónév, jelszó, e-mail címPaneltag felhasználói fiókjának létrehozása, üzemeltetés
regisztráció ideje, IP cím, böngésző, eszközÜzemeltetés és szolgáltatás nyújtása
név, paneltag által elért pontokA Medián Hangadó rendszere sorsjegyekkel honorálja a regisztrációt, a Paneltag kutatásokban való részvételét és paneltagságával összefüggésben végzett tevékenységeit, melyek gyűjtése automatizált adatkezelésen alapul. Az automatizált adatkezelésen az érintett személyére nézve jelentős joghatással járó profilalkotás nem történik.

A Medián Hangadó paneltagság adatkezelése a felhasználó előzetes tájékoztatáson alapuló, önkéntes, jelölőnégyzet kipipálásával megtett hozzájáruló nyilatkozatán (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) alapul, mely hozzájárulását a Paneltag bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja, ez azonban nem érinti a hozzájárulás visszavonása előtti adatkezelési tevékenységünk jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása a Paneltagra nézve hátrányos jogkövetkezménnyel nem jár. A Paneltag bármikor dönthet úgy, hogy kutatásainkban nem vesz részt, a részére elérhetővé tett kérdőívet nem tölti ki. Adatszolgáltatás nélkül kizárólag a regisztrációhoz nem kötött online kutatásokban való részvételre van lehetőség.

A kutatási tevékenységhez szükséges demográfiai adatokat álnevesítve kezeljük a felhasználói fiók fenntartásáig, a felhasználói fiók törlését követően pedig az adatok az elemzési tevékenységünk anonimizált adatbázisában tárolódnak.

Az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonása a Paneltag felhasználói fiókja törlését is jelenti. Erre a Paneltagnak bármikor lehetősége van a felhasználói fiókban, illetve az e-mail-ben kiküldött értesítések alján található linkre kattintással.

A szociodemográfiai adatokra előszűrést végzünk a kutatási kérdőív célcsoportjának elérése érdekében. Ez automatizált módon történik személyes adatok kezelése nélkül. A kitöltött online kutatási kérdőívek adatai teljesen anonim módon kerülnek be adatbázisunkba. A Paneltag számára garantáljuk, hogy az online kérdőív kitöltés során megadott válaszok olyan eljárással kerülnek anonimizálásra, amely lehetetlenné teszi a kérdőív kitöltőjének azonosítását.

Az online kérdőíves közvélemény-kutatás során adott válaszok feldolgozásának minden szakaszában biztosítjuk a megkérdezett személy teljes anonimitását, valamint a véleményadás önkéntességét.

A közvélemény-kutatás eredményeiben sem szerepel az érintett azonosítására alkalmas adat. Tehát nem azonosítható, hogy az egyes Paneltag milyen kérdésekre adott választ.

A nyereménysorsolás során a Paneltag felhasználói azonosítójához rendelt egyedi sorsjegyeinek darabszáma és sorszáma kerül feldolgozásra. A nyereményjátékban nyertesként kisorsolt Paneltag részére a nevének és lakcímének felhasználásával postázzuk a nyereményét.

A nyertes nevét, címét és telefonszámát a nyeremény kiszállítását és átadását végző futárszolgálat részére továbbítjuk. Az adatokat a könyvelést végző adatfeldolgozónk részére is továbbítjuk a tárgynyereménysorsolást terhelő SZJA kötelezettség megfizetése és az ezzel kapcsolatosan felmerülő könyvelési és számviteli feladatok végrehajtása érdekében.

A jogszabályi előírások alapján kezelt adatokat (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja) a sorsolást követő 8 évig őrizzük.

Fenti adatokon túl – jogszabályban meghatározott eseteket kivéve – a Paneltagok által rendelkezésre bocsátott személyes adatokat sem ingyenesen, sem üzleti érdekből nem továbbítjuk.

A kutatási kérdőívek kiküldését és az anonim kutatási eredmények Medián Kft. részére történő továbbítását az Adertis Kft. (székhely és levelezési cím: 1133 Budapest, Gogol u. 13., adószám: 14781218-2-41, cégjegyzék szám: 01-09-919558, e-mail: info@adertis.hu) CapITris rendszeréből biztosítjuk.

A Paneltagok adatait saját szerverünkön, illetve a RackForest Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. emelet 300/a., e-mail: info@rackforest.hu ) által biztosított tárhelyen tároljuk.

2.    Üzenetküldés

A Weboldalon elhelyezett kapcsolati űrlap kitöltésével a felhasználók üzenetet küldhetnek nekünk. Az itt megadott adatokat (név, e-mail cím, tárgy) levelezőrendszerünkben kezeljük az e-mailben feltett kérdések megválaszolását követő fél évig. Az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, azaz a felhasználó hozzájárulása szükséges az adatkezeléshez, amelyet az adatok elküldését megelőzően a hozzájáruló nyilatkozat előtti jelölőnégyzet kipipálásával adhat meg nekünk. Az adatkezelési tájékoztató tartalmát a felhasználónak az adatai megadását megelőzően is lehetősége van megismerni, amelyet a jelölőnégyzet mellett elhelyezett szövegben található hivatkozással kattintásra lehet elérni.

3.    Elektronikus úton tett nyilatkozatok adatai

A felhasználó által a regisztráció vagy az üzenetküldés során jelölőnégyzetben megadott hozzájáruló nyilatkozatai kapcsán a felhasználói user ID-t (álnév), időbélyeget és a távoli gép IP címét külön adatbázisban tároljuk a hozzájárulás igazolását előíró jogi kötelezettség teljesítése érdekében (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont, valamint 7. cikk (1) bek.)

4.    Tájékoztatás a sütikről (cookie)

A Weboldalunk üzemeltetése során fontos szempont, hogy látogatóink böngészését megkönnyítsük, az oldalak közötti eligazodást, megtekintett tartalmakhoz való visszatérést elősegítsük.

Ezen túl a szolgáltatásaink fejlesztése céljából kíváncsiak vagyunk arra is, hogy az oldalunkat böngésző látogatók mely tartalmakat tekintettek meg, mi érdekelte őket leginkább, mennyi időt töltöttek egy-egy tartalom megtekintésével és milyen funkciókat használtak az oldalon.

Természetesen szeretnénk, ha a látogatóink a böngészést követően is visszatérnének oldalunkra, igénybe vennék szolgáltatásainkat.

Anélkül, hogy név szerint tudnánk, hogy ki böngészi oldalunkat, fontos információkhoz juthatunk a látogatóink szokásait és preferenciáit illetően, mely lehetővé teszi, hogy a felhasználó által megkívánt minőségű böngészési élményt, és szolgáltatásokat biztosítsunk a látogatóinknak.

Ezeket olyan sütik alkalmazásával tesszük, amelyek a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató böngészéshez használt eszközének felismerésére alkalmasak. Tehát nem tárolunk olyan adatot látogatóinkról sütik formájában, amely alapján telefonon, e-mailben, vagy akár postai levélben megkereshetnénk őket. A böngészőhöz rendelt azonosító, böngészés időtartama, meglátogatott oldalak, megtekintett tartalmak kivételével nem tárolunk sütikben a látogatókkal kapcsolatos adatokat.

Mik azok a sütik? A sütik a látogatók böngészésre használt eszközén elhelyezett kis adatfájlok, angol nyelven cookie-k amelyeknek az a célja, hogy egy későbbi látogatás során a Weboldal ezeket visszaolvassa, és emlékezhessen – többek között – a felhasználó által megtekintett tartalmakra, preferenciákra, hozzájárulásra, kedvelt tartalmakra, jelszóra stb. Vannak olyan sütik, amelyek alkalmazása elengedhetetlen egy webhely működéséhez, vannak sütik, amelyek fontosak abból a szempontból, hogy az oldal a látogató által elvégzett műveletekre a sütik segítségével emlékezzen (működést biztosító szükséges sütik), egyes sütik a weboldal látogatottsági adatainak mérését és elemzését segítik elő (statisztikai sütik), és vannak sütik, amelyek a vállalkozás marketing tevékenysége szempontjából teszik lehetővé a felhasználó részére célzott hirdetések megjelenítését, a felhasználó elérését más platformokon, akkor is, ha befejezte a böngészést (marketing sütik). Egy süti általában tartalmazza a webhely nevét, ahonnan az jött, a saját „élettartamát” (vagyis, hogy milyen hosszan marad a készüléken) és az értékét, ami általában egy véletlenszerűen generált egyedi szám.

A sütik érvényességi idejét tekintve lehetnek a böngészés idejére érvényesek, amelyek a honlap bezárásával törlődnek a látogató gépéről, vagy állandó sütik, amelyek az érvényesség idejéig (vagy a Felhasználó tiltásáig) tárolódnak a látogató eszközén.

A weboldalon sütisáv elhelyezésével biztosítjuk, hogy a látogatók értesüljenek az általunk alkalmazott sütik típusáról, és megadhassák azon hozzájárulásokat, amelyek az egyes sütik elhelyezéséhez szükségesek.

Az alkalmazott sütiket úgy választjuk meg, hogy annak alapján fejleszteni tudjuk a webhely működését, a felhasználói élményt, és mérhessük hirdetéseink hatékonyságát.

Ehhez kizárólag arra van szükség, hogy a felhasználó böngészőjéhez rendelt egyedi azonosító alapján a megfelelő sütiket tároljuk. A felhasználó hozzájárulása nélkül alkalmazhatunk olyan sütiket, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek, ideértve mindazon sütik által tárolt információkat, amelyek a honlap rendeltetésének megfelelő működéséhez szükséges. A hozzájárulást igénylő sütiket a felhasználó tetszése szerint engedélyezheti, vagy tilthatja a böngészés során.

Az elengedhetetlen sütik Weboldalunk használhatóságát segítik azáltal, hogy engedélyeznek olyan alapvető funkciókat, mint az oldalon való navigáció és a Weboldal biztonságos területeihez való hozzáférés. A Weboldal ezen sütik nélkül nem tud megfelelően működni.

Az adatok névtelen formában való gyűjtésén és jelentésén keresztül a statisztikai sütik segítenek a Weboldal tulajdonosának abban, hogy megértse, hogyan lépnek interakcióba a látogatók a Weboldallal.

A személyre szabott reklámok megjelenítését lehetővé tévő marketing sütik általában harmadik féltől származnak és célzott reklámok megjelenítését teszik lehetővé a felhasználó preferenciái alapján.

 

Milyen sütiket használunk, és hol tekintheti meg ezeket?

A használatban lévő sütik megtekinthetők a böngésző erre szolgáló eszköztárában, ahol lehetőség van ezek törlésére is.

 

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

 

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A sütik visszautasításával a Weboldal egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

VI.    ADATBIZTONSÁG

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatok biztonságát tárhelyszolgáltatást nyújtó partnereink biztosítják.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel és nyilvántartással rendelkezünk.

Azért, hogy az adatok ne kerülhessenek illetéktelenek kezébe, hálózati titkosításra mindenhol titkosított csatornát használunk. A weboldal HTTPS-en elérhető, a fájlszerver távolról SSL-lel védett csatornán keresztül elérhető, az e-mail, levelezés TLS/SSL-lel titkosított.

A tanúsított weboldalak, modulok közötti kommunikáció minden esetben titkosított (sha256RSA), internet alapú.

Az adatbázisról napi szinten mentés készül, egy hétre visszamenőleg. A mentések titkosított formában külső szerverre is szinkronizáltak. A mentésekből csak a két kulcsos titkosítási kulcs ismeretében lehet visszaállítani az adatbázist.

A kutatásban résztvevők anonimizált adatainak elemzésére kizárólag statisztikai összefüggések feltárása révén kerül sor. A kutatási eredmények fentieknek megfelelően személyazonosításra alkalmatlan módon kerülnek továbbításra a kutatás megrendelője részére.

Az adatbázis Virtual Private Server (VPS)-en működik, szerverközpontban, ahol az üzemeltetési körülmények 99,95%-os rendelkezésre állása garantált (áramellátás, hálózati hozzáférés, légkondícionálás).

A szerver meghibásodás valószínűsége: 0,05%.

Megfelelő intézkedéseket tettünk továbbá a hálózati tevékenységek megfigyelése és a rosszindulatú software-ek kiszűrése érdekében.

VII.      AZ ADATKEZELÉSBEN ÉRINTETTEK JOGAI

Ön, mint adatkezelésben érintett felhasználó vagy Paneltag jogosult arra, hogy a GDPR 15-22. cikkeiben biztosított jogaival kapcsolatosan az alábbiak szerint éljen.

Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

Joga van arra, hogy az általunk tárolt személyes adatait és a kezelésükkel kapcsolatos információkat megismerhesse, bármikor kikérje, ellenőrizze, hogy milyen adatot tartunk nyilván róla, továbbá jogosult arra, hogy a személyes adataihoz hozzáférést kapjon.

Az adatokhoz való hozzáférésre irányuló kérelmét írásban kérjük eljuttatni részünkre. Az igényelt adatokat írásban (elektronikusan vagy postai úton küldött levélben) adja meg a kérelemnek megfelelően. Szóbeli tájékoztatást nem áll módunkban adni.

Hozzáférési jog gyakorlása esetén a tájékoztatás a következő adatokra terjed ki:

 • kezelt adatok körének meghatározása,
 • adatkezelés célja, ideje, jogalapja a kezelt adatok körének tekintetében,
 • adattovábbítás: kinek a részére kerültek továbbításra az adatok, vagy kerülnek továbbításra a későbbiekben,
 • adatforrás megjelölése.

A személyes adatok papíralapú vagy elektronikus másolatát első alkalommal ingyenesen biztosítjuk az érintett részére. A további másolatokért adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatunk fel. Abban az esetben, ha elektronikus úton kéri a másolat kiadását, az információkat emailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátjuk az igénylő rendelkezésére.

Amennyiben a tájékoztatást követően az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve az alábbiakban ismertetett eljárást kezdeményezhet.

Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Indokolatlan késedelem nélkül helyesbítjük, illetve kiegészítjük az Ön által, írásban megjelölt pontatlan vagy hiányos személyes adatokat. Az adatváltozásról minden olyan címzettet tájékoztatunk, akivel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy korlátozzuk az adatkezelést, ha

 • vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát,
 • az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • már nincs szükség a személyes adatokra az adatkezeléshez, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Indokolatlan késedelem nélkül töröljük az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre;
 • Ön tiltakozik a rá vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;

A törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Adathordozhatósághoz való jog

Az adathordozhatóság azt teszi lehetővé, hogy megszerezhesse és a továbbiakban felhasználhassa az adatbázisainkban automatizált módon feldolgozott adatait. Minden esetben az Ön által átadott adatokra korlátozódik a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika, vagy egyéb technikai adatok)

Ön az adatbázisainkban megtalálható személyes adatokat:

 • tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,
 • jogosult más adatkezelőhöz továbbítani,
 • kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható.

Az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag emailben vagy postai úton írt kérelem alapján teljesítjük. A kérelem teljesítése előtt igazolnunk kell, hogy valóban az arra jogosult érintett kíván élni e jogával. Ehhez szükséges, hogy kérelmében megadja azon adatait, melyet a regisztráció során megadott, hogy tudjuk Önt azonosítani.

Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

A saját helyzetével kapcsolatos okokból Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja vagy f) pontja alapján valósul meg.

Hozzájárulás visszavonásának joga

Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, azt bármikor jogosult visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

Kérelem teljesítésének határideje

Az Öntől kapott kérelmet indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kivizsgáljuk és tájékoztatjuk a megtett intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben szükséges a késedelem okának megjelölése.

VIII.   JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Az érintett jogait emailben vagy postai úton küldött kérelemben gyakorolhatja az alábbi elérhetőségeken:

Adatvédelmi tisztviselő e-mail cím:    adatvedelem@median.hu

Levelezési cím:   1124 Budapest, Fürj utca 2. B.

Amennyiben a kérelmére kapott válasza alapján jogsérelem érte, vagy annak veszélye fennáll,  a GDPR, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bírósági úton érvényesítheti jogait a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9., Telefon: +36 1 391 1400, Fax: +36 1 391 1410, E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Webhely: www.naih.hu) is fordulhat.

IX.    AZ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ MEGISMERHETŐSÉGE ÉS MÓDOSÍTÁSA

A nem online kérdőíven alapuló kutatásaink tekintetében (fókusz-csoportos, in-hall tesztek, személyes megkeresés, telefonos kutatás stb.) a kutatási felhívással egyidejűleg az adatkezelésre vonatkozó Adatkezelési tájékoztatót is elérhetővé tesszük.

A jelen tájékoztató letölthető a Weboldal Adatkezelési tájékoztató menüjéből. Az adatbeviteli mezőknél továbbá minden esetben felhívjuk az Adatkezelési tájékoztató elérhetőségére a látogatók figyelmét, biztosítva az érintett előzetes tájékoztatását a személyes adatai kezeléséről.

Fenntartjuk magunknak a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a felhasználóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

Amennyiben a Weboldalon történő böngészés során gyűjtött adatokkal kapcsolatban az adatkezelés céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk megvalósítani, erről a jogszabályban foglalt tartalommal tájékoztatást adunk az érintettek részére, illetve biztosítjuk az előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulás lehetőségét (önkéntes hozzájáruláson alapuló személyes adatkezelés esetén)

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. tv. (Kktv.),
 • a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. tv. (Nytv.),
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.);

[1] A tájékoztatási kötelezettséget az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (GDPR) 12-14. cikkei írják elő.

[2] az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. 3. § 3., 4., 6., 11., 12. ,13., 16., 17., 21., 23., 24. pontja